Учениците на Средно училище „Васил Воденичарски“ обраха овациите в гр. Свищов

          На 17 ноември Стопанска академия”Д.А.Ценов” гр. Свищов организира и проведе 22-то национално ученическо състезание,което се проведе в шест направления – „Счетоводство”, „Управление на проекти”, ”Икономикс”, ”Агроикономика”, ”Митнически и данъчен контрол”, ”Икономика и управление на туризма”.

               В състезанието участваха 247 ученика от 22 средни училища в страната, от Русе, Варна, Пловдив, Плевен, Сливен, Полски Тръмбеш, Шумен, Ямбол, Силистра, Свищов, Разград, Враца, Хайредин и др.. Учениците от Средно училище „Васил Воденичарски” с.Хайредин работиха в три от направленията. В „Управление на проекти” участваха  изключително учениците от 12а клас, сред които  и нашата гордост – отличникът Кирил Димов, който получи специалната награда на Община Свищов. Учениците имаха задание да работят по някоя от тематичните области дефинирани в Националната програма за младежта – 2016/2020 г. и допустими за подкрепа през 2017 г.: младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи; развитие и признаване на младежката работа; активизиране на младите хора в малките населени места; Младежко предприемачество; Европейски политики и председателство на България на съвета на ЕС. Учениците бяха разпределени на случаен принцип и работиха в екипи с ученици от други училища. Достойно за отбелязване  е работата на екипа на Ванеса Цветанова от 12а клас, които работиха върху тема за активизиране на младежи от община Хайредин, чрез разработване на проект за откриване на реални работни места за младежи от 18 до 26 годишна възраст, които ще  открият фирма и наемат  терен/запустели лозя/между селата Хайредин и Михайлово. Върху терена предвиждат създаване на лозов масив и последващо строителство на винарна и цех за стафиди. Всеки от тях получи сертификат за участие и награди както следва: Анатоли Цветелинов Нинов – специалната награда на ректора на СА “Д.А.Ценов; Ванеса Цветанова –специалната награда на НАПП/Национална агенция по планиране и прогнозиране/; Татяна Цветанова –грамота от Областен информационен център В.Търново; Нанси Борисова – грамота от община Костинброд; Милица Кирилова –грамота от Магистърско управление на проекти; Анна –Мария Вескова –катедра „Стратегическо планиране“; Валери Петров – награда на катедра “Управление на проекти“

        Учениците от 12б клас работиха в две направления: ”Аграрна икономика„ и „Счетоводство”. Състезателният казус в направление ”Аграрна икономика” бе озаглавен ”Избор на пазар за реализация на продукт /суровина/. На участващите екипи им се наложи да влязат в ролята на фамилно земеделско стопанство, което да произвежда уникален местен продукт /суровина/. Екипите трябваше да защитят мотивирано предложение за реализация на продукта на европейския или местен пазар под формата на презентация. Учениците от нашето училище не са изучавали дисциплини от аграрния сектор. Единствената им подготовка в това направление е участието им в проект ”Твоят час” в направление „Предприемачество” миналата година, където придобиха знания и умения,които достойно представиха на националното състезание и получиха наградата на  катедра ”агроикономика”. Вторият екип  от 12б клас и учениците Виктория Александрова, Станислава Каменова, Лилия Костова, Христина Христова и Ева Евгениева в направление „Счетоводство”, се състезаваха екипно върху три казуса от счетоводната практика, а именно: Групиране елементите на имуществото на предприятието по функционална роля, произход и целево предназначение и определяне стойностния размер на основния капитал; завеждане, водене и приключване на счетоводни сметки и съставяне на оборотна ведомост и умело приложиха контролната функция на счетоводството. Нашите ученици получиха отличителната награда на ректора на СА”Д.Ценов“.

Благодарим ви мили ученици! Вие показахте че и малкото село може да ражда умове и таланти!

23845879_1645632208791299_1605166800619425986_o23658690_1724376357594481_6772883971553990398_n

Публикувано в | Оставете коментар

График на изпити за оформяне на срочна оценка за ученици от гимназиален етап в дневна форма на обучение през учебната 2016/2017

ГРАФИК за оформяне на срочна оценка

Публикувано в | Оставете коментар

График на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение в гимназиален етап през учебната 2016/2017 година

ГРАФИК гимназиален етап

Публикувано в | Оставете коментар

График на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение – прогимназиален етап през учебната 2016/2017

ГРАФИК прогимназиален етап

Публикувано в | Оставете коментар

Междуинституционален план за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 3 – Добри практики

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Публикувано в | Оставете коментар

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

сфо август

Публикувано в | Оставете коментар

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

Напомняме на всички завършващи средно образование и на завършилите предходни години, но не явили се на ДЗИ, че срокът за подаване на Заявление за допускане до ДЗИ е от 06.03.2017 г. до 17.03.2017 г. от 8:00 часа до 16:45 часа, всеки делничен ден в дирекцията на Средно училище „Васил Воденичарски“ – Хайредин.

Публикувано в | Оставете коментар

График на юлска поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

график изпити СФО

Публикувано в | Оставете коментар

График на юлска поправителна сесия за ученици от гимназиален етап

график изпити гимназиален етап

Публикувано в | Оставете коментар

Изпити на самостоятелна форма на обучение през месец април

ЗАПОВЕД сфо април

Публикувано в | 1 коментар