Обучение

В Средно училище „Васил Воденичарски“ за учебната 2016/2017 г. се осъществява обучение по следните професии:

1. „Готвач“ от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“ със специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ за ученици от 9 и 10 клас

2. „Сервитьор-барман“ от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“ със специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене“ за ученици от 9 и 10 клас

3. „Финансов отчетник“ от професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“ със специалност „Финансова отчетност“ за ученици от 11 и 12 клас

4. „Оперативен счетоводител“ от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ със специалност „Оперативно счетоводство“ за ученици от 11 и 12 клас

Коментарите са забранени.