Екип за управление на проекта

Мариела Тодорова – ръководител на проекта

Телефони: 09166-2242;  0879804871;0879811891; 0879811892;

e-mail: sou_hairedin@abv.bg ; marielat@abv.bg

Митонка Червеняшка – координатор на проекта

Тел: 0894385008

e-mail: cherveniashka@abv.bg

Веселка Ефтимова-координатор на дейностите в ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово

Тел:0879804845

e-mail: ou_mihailovo@mail.bg

Илияна Илиева – счетоводител

тел: 09166-2285;  0879811890

e-mail: iliana_ilieva1966@abv.bg