Обща цел

Общата цел на проекта е да подпомогне образователната интеграция на децата и учениците от ромската общност в община Хайредин чрез:

  • подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
  • засилване на мотивацията за участие в образователния процес;
  • допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.