10 – Конференция „Образователна интеграция – перспективи и проблеми“

Дейност 10. Конференция „Образователна интеграция – перспективи и проблеми”

 • Популяризиране на добрите практики по проекта
 • КОНФЕРЕНЦИЯ“ОБРАЗОВАТЕЛНАИНТЕГРАЦИЯ – ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБЛЕМИ“
 • проект

  „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“

  Проучване и популяризиране на добри български и европейски практики в областта на образователната интеграция

 • На конференцията бяха поканени да участват външни лектори, които да представиха добри български и европейски практики в областта на образователната интеграция. Участваха представители на РИО на МОН Враца- Галина Евденова – Началник на РИО Враца; Пламенка Ангелова – експерт към РИО Враца., представители на училища от областта, медии, неправителствени организации, учители, ученици и родители, включени в проекта.

  Български и европейски практики представиха: Димитър Димитров -Институт Отворено Общество София представи презентация „Образованието на ромите – 2005-2014 г.“ ;

  Лили Ковачева – директор ЦОИДУЕМ представи  „Възможности и добри практики на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците oт етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)“;

  Йонка Данова – образователен координатор за Северозападна България на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“„Включване на Програмата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище като една о десетте успешни образователни практики „;

  Даниела Цоньовска – директор на СОУ“ Христо Смирненски гр. Койнаре- „СИП Ромски фолклор – възможност за устойчивост“

  На конференцията  бяха  представени и постиженията по проекта, преодолените трудности и изводи. Представени бяха презентации от Веселка Ефтимова – координатор на дейностите в ОУ „Горан Червеняшки“ – Дейности свързани с повишаване на образователните резултати и превенция на отпадането по проект .Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в Родината“.

  Дейности, свързани с развитието на интереси и таланти по проект „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в Родината“ представи Анна Цветкова – ръководител на клуб „Моят роден край“ в СОУ „Васил Воденичарски“.