11 – Информация и публичност

Дейност 11. Информация и публичност

  • Популяризиране на проекта и на финансовия принос на Европейския социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси” . В рамките на изпълнението на проекта ще бъде изработена интернет страница на проекта към електронната страница на СОУ „Васил Воденичарски”.
  • На страницата на проекта ще бъде публикувана информация за: напредъка на проекта; целевите групи по проекта; ще се представят резултатите от проекта; ще се отчита цялостното му изпълнение и ще бъдат споделени добри практики и резултати.

Свалете дипляната с информация за проекта: дипляна

Информация и публичност: това са снимки от конференция за представяне на проекта. Проведена е на 21.06.2013 г. от 14,00 часа в с.Хайредин. Гости на конференцията бяха госпожа Галина Евденова – началник на РИО на МОН гр. Враца, господин Тодор Алексиев – кмет на община Хайредин, госпожа Светла Петрова – председател на общинския съвет на община Хайредин. В конференцията взеха участие представители на партньорските организации по проекта: ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово, сдружение „Театър“Цвете“ гр. София и сдружение „Нов път“ с. Хайредин.

Плакат

На входа на СОУ „Васил Воденичарски“ е поставена табела за проекта. Такива табели са връчени на партньорите – ОУ „Горан Червеняшки“, сдружение  театър „Цвете“, сдружение „Нов път“.

IMG_1009 IMG_1008

Брошури:

1 2 3 4 5 6 7 8

Народните традиции в цветове и багри:

1 2 3 4 5 6 7 8

На 8.04.2014 г. беше проведена конференция за края на проекта. Конференцията за края на проекта започна с пресконференция на ръководителя на проекта. Тя беше заснета от представители на кабелна телевизия Враца. Отразени бяха и концерта , подготвен от участниците в клуб „Фолклор на етносите“. Костюмите за участниците бяха закупени по проекта и беше отбелязано от водещият на концерта.

            На заключителното събитие беше представено второто представление, което премина  с успех. То също беше включено в предаването на ТВ Враца. Излъчени бяха три части на филма- на 9.04, 12.04 и 13.04.2014 г. 

Заключителна конференция с Форум театър и концерт – част 1
Заключителна конференция с Форум театър и концерт – част 2
Заключителна конференция с Форум театър и концерт – част 3