7 – Зелено училище

 

Дейност 7: Зелено училище
Цел: Повишаване мотивацията за активно включване в учебния процес

  • Чрез зеленото училище ще продължи обучението на учениците през лятото и ще укрепи връзката им с училището. Продължителност – 8 дни. Ще бъдат включени 80 ученици от 2 до 11 клас от двете училища.
  • Преподавателите и ръководителите на клубове ще направят подбор на участниците, по следните критерии:
  • ученици, подобрили резултатите си от обучението си;
  • ученици, които са се изявили в извънкласните дейности.

Eмоции преди заминаването

 

 

Пътуване за „Зелено то училище“ – на 21.08.2013 година от 8,00 часа

На морския плаж

Осемдесет ученици, включени в „Зелено училище“ в гр. Китен се радват на слънцето и морето. За много от тях  това е първата среща с морето.

Важен момент от дневния режим са обучителните дейности:

Групата на госпожа Петя Цветанова е почти пълно представена на зеленото училище. Работните листа за заниманията са предварително подготвени. Заниманията са на открито пред хотела, в който сме настанени. Госпожа Червеняшка- координатор на проекта наблюдава дейностите.

Учениците от ОУ „Горан Червеняшки“ се занимават под ръководството  на госпожа Веселка Ефтимова – координатор на дейностите за ОУ „Горан Червеняшки“ и господин Сергей Тодоров – ръководител на дейност 3 – група за допълнителни занятия по БЕЛ в прогимназиален етап.

 

Занимания на групата по БЕЛ – тук са обединени участниците от прогимназиален етап и гимназиален етап под ръководството на госпожа Корнелия Вескова.

Участниците в клуб „Приложни изкуства“ се занимават на открито до басейна.

Участниците в дейност 1 „Моят роден край“ заедно с ръководителя си госпожа Анна  Цветкова  събраха характерни видове и снимков материал от морския бряг.

Най-малките участници от начален етап на СОУ „Васил Воденичарски“ са поверени на грижите на госпожа Илияна Илиева – член на екипа за управление на проекта. Всички са непрекъснато заедно – на заниманията, в морето, в столовата, на разходка….

Приятни следобеди край открития басейн към хотел „Шипка“ ..

28.08.2013 година.

Пътуване към родните места.

Очакването да видят родното място и близките от семейството  направи пътуването по-лесно. Направихме задължителни почивки.

Нетърпеливи близки посрещнаха децата  по всички места, от които има участници в „Зеленото училище: Рогозен, Бързина, Манастирище, Хайредин, Михайлово, Лехчево, Ботево.  Краят на приказката продължава с приятните спомени, споделени със семействата.

Пътуването на 80 ученици на „Зелено училище“ до град Китен беше възможно с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз  в рамките на проекта BG051PO001-4.1.05-0191 „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“. В него участват  ученици  от  СОУ „Васил Воденичарски“ , с. Хайредин – бенефициент и ученици от ОУ „Горан Червеняшки“ – партньор по проекта.

Учениците и родителите, обществеността в община Хайредин  са запознати с приноса, който  има оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“  за осъществяване на проекта BG051PO001-4.1.05-0191″Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината“,  за  чудесното пътуване и хубавите спомени на участниците.