ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

                ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001          
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз    

Главна цел на проекта:

    Постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 • Повишаване квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите – партньори.

Дейност:

    Провеждане на практическо обучение на ученици от системата на ПОО и удостоверяване на резултатите от него за индивидуалните участници – ученици.

Целева група на проекта:

    В проекта участват 20 ученици навършили 16 годишна възраст, обучаващи се по професиите „Финансова отчетност“ и „Оперативно счетоводство“ с продължителност 240 астрономически часа.

Партньори:

    Община Хайредин, Кметство Манастирище, Кметство Михайлово, Кметство Рогозен, Кметство Лехчево, Сдружение „НОВ ПЪТ“ – Хайредин.

Екип за управление:

    Митонка Червеняшка – Координатор

    Светлана Николова – директор

    Антоанета Владимирова – консултант по избор на практика

    Искра Гиздова – наблюдаващ учител

    Илияна Илиева – училищен финансист

    Наставници:

 1. Емилия Иванова Гълъбова
 2. Зорка Атанасова Байнова
 3. Ива Витанова Евтимова
 4. Ивалина Цветанова Бърдарска
 5. Нели Генова Генова
 6. Росен Красимиров Деков
 7. Румяна Тодорова Каменова
 8. Цветелина Тодорова Борисова

                                                         

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>