Честит първи учебен ден!

СУ „Васил Воденичарски“, с.Хайредин, днес откри новата учебна година.

На тържеството, Директора, г-жа Десислава Михайлова, пожела спорна и успешна година на учители и ученици. Гости на откриването бяха представители от община Хайредин, училищното настоятелство, бивши директори и учители, дали своя принос за развитието на гимназията. Първи в класната стая, по традиция влязоха учениците от първи клас, „захранени“ от Директора на училището с питка и мед.

IMG_20220915_113830IMG_20220915_100440 IMG_20220915_100443IMG_20220915_100656 IMG_20220915_101056 IMG_20220915_100758 IMG_20220915_101237 IMG_20220915_101653 IMG_20220915_101827 IMG_20220915_103957 IMG_20220915_104038 IMG_20220915_104336 IMG_20220915_104348 IMG_20220915_104352 IMG_20220915_104752

Публикувано в | Оставете коментар

Процедура по подбор на кадри по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

СУ „Васил Воденичарски“ обявява места за социален работник и образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ на срочен трудов договор за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.. Документи ще се приемат от 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г. в сградата на училището.

Изисквани документи:

1. Заявление за кандидатстване

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Диплома за завършено образование и сертификати удостоверяващи квалификация

Подбора ще се извърши от комисия назначена със заповед на директора.

Публикувано в | Оставете коментар

Квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2021/2022 година

1.Тема на обучението: Коучинг за лидери – практическата психология в помощ на педагогическата практика

2.Продължителност на обучението: 32 часа, 2 кредита

3.Дата и място на провеждане: 1-3.07.2022 хотел Родопски дом , Чепеларе

4.Час на започване и приключване на обучението:.начален час 14:00 часа на 01.07.2022 г., краен час 13:00 часа на 03.07.2022 г.

5.Брой на участниците:   28 човека

6.Обучителна организация: Бонев Груп

Публикувано в | Оставете коментар

Заповед на Министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС

1597

Публикувано в | Оставете коментар

Седмична програма прогимназиален и гимназиален етап

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за 2021-2022- първи срок (4)

Публикувано в | Оставете коментар

Национална програма „Иновации в действие“

                             НП  „Иновации в действие“   

   „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.

Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

Публикувано в | Оставете коментар

График за приключване на учебната година и провеждане на проектни дейности

Приет с решение на педагогическия съвет Протокол №11 от 28 май 2021 г.

  1. Приключване на учебната година:
  • І – ІІІ клас – 31 май е последният учебен ден; от 01 юни до 23 юни се провеждат проектни дейности по два часа дневно;
  • ІV – VІ клас – 15 юни е последният учебен ден; от 21 юни до 30 юни се провеждат проектни дейности по два часа дневно;
  • VІІ клас – 30 юни е последният учебен ден
  1. Връщане на учебниците и връчване на удостоверения за завършен клас:
Клас Връщане на учебници Връчване на удостоверения
І клас 24. юни от 9.00 часа
ІІ клас  31.05.2021 г. – по график 24. юни от 9.00 часа
ІІІ клас 31.05.2021 г. – по график 24. юни от 9.00 часа
ІV клас 15.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа
V клас 15.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа
VІ клас 15.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа
VІІ клас 30.06.2021 г. – по график 02. юли – от 9:00 часа

 

  1. Проектни дейности

 Проектни дейности се провеждат както следва

Клас От дата –до дата Часове за деня Вид на дейността Учител
І клас 01 юни  до 23 юни8.00 часа – 10,00 часа Компесаторни мерки на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения  Галина Методиева
Занимания по интереси Ангелинка Иванова
ІІ клас 01 юни  до 23 юни8.00 часа – 10,00 часа Компесаторни мерки на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения Паулина Иванова
Занимания по интереси Цветомила Петкова
ІІІ клас 01 юни  до 23 юни8.00 часа – 10,00 часа Компесаторни мерки на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения Светлана Николова
Занимания по интереси Милена Тодорчева
ІV клас 16.юни  до 30  юни8.00 часа – 10,00 часа Компесаторни мерки на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения Ботка Ценова
Занимания по интереси Будинка Декова
V клас 16 юни  до 30  юни8.00 часа – 10,00 часа Компесаторни мерки на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения Анна Цветкова, Петя Цветанова, Корнелия Вескова, Искра Гиздова, Цветелина Семерджиева, Младенка Петрова
Занимания по интереси Иван Кривачков
VІ клас 16 юни  до 30 юни8.00 часа – 10,00 часа Компесаторни мерки на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения Анна Цветкова, Петя Цветанова, Корнелия Вескова, Искра Гиздова, Цветелина Семерджиева, Младенка Петрова
Занимания по интереси Младен Каменов
  1. Теми на класовите проекти
Клас Тема на проекта
І клас Страната на сръчковците
ІІ клас Хайредин – познавам и обичам
ІІІ клас Млади изследователи
ІV клас България – древна и вечна
V клас България – древна и вечна
VІ клас България – древна и вечна

Конкретните дейности по дни ще бъдат обявени от класните ръководители по паралелки.

Публикувано в | Оставете коментар

Участие в създаване на книжка с аудио приказки

Имало едно време…

Благодарим Ви мили деца приказната съкровищница, която ни подарихте! Продължавайте да четете, книгите наистина са пътека към света!
книжка с приказки

 

Публикувано в | Оставете коментар

SKM_C25820120410330

Публикувано в | Оставете коментар

Мерки при извънредно положение! Останете в къщи!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•             Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•             Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•             Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•             Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

•             Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

•             Насърчавайте детето да бъде активно.

•             Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•             Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

•             Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

•             Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Публикувано в | Оставете коментар