Националната програма за финансиране на занимания по интереси

Уважаеми ученици и родители,

От началото на учебната 2019/2020 година има възможност за включване на учениците в извънкласни дейности по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

Форма по занимания по интереси

Ръководител

График

Място на провеждане

Компютърна анимация Паулина Спасова Петък Класна стая на 1 клас
Млад еколог Светлана Николова Петък Класна стая на 1 клас
„Който пее зло не мисли“ Младен Каменов Сряда Ресурсен кабинет
„Инструментална група“ Младен Каменов Четвъртък Ресурсен кабинет
Млад предприемач Антоанета Владимирова Вторник Компютърен кабинет
Поглед към света Таня Андреева Вторник В кабинета за готвачи

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

76762493_540017003518627_4569865801607151616_n

Инструментална група с ръководител Младен Каменов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>