Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“

Основна цел на проекта:

Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Дейности по проекта:

1. Занимания по интереси за развитие на ученията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка -  към тази дейност са сформирани следните групи:

 • Клуб „Енигма“
 • Клуб „Тангра“
 • Планинарство
 • Еvеryday English 2
 • Екологосъобразен воден туризъм
 • Предприемачество

2. Дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене, провеждани в следните групи:

 • Български език за 3 клас
 • Български език за 4 клас
 • Български език за прогимназиален етап
 • Английски език
 • Обучение за преодоляване на образователни дефицити по математика за ученици от 9-ти клас
 • Обучение за преодоляване на образователни дефицити по математика за ученици от 10-ти клас
 • Повишаване на знанията по Биология и ЗО

Ръководители на групи:

1. Ботка Борисова Ценова

2. Емилия Тодорова Тодорова

3. Корнелия Вескова Кунова

4. Доброслава Пламенова Бонева

5. Гергана Петкова Георгиева

6. Цветелина Иванова Христова

7. Таня Тодорова Андреева-Каменова

8. Борис Михайлов Тодоров

9. Ивайло Георгиев Драганов

Екип за управление:

1. Соня Дамянова – координатор

2. Светлана Николова – директор

3. Илияна Илиева – училищен финансист

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>