Архиви по автор: emo

ПРИЕМ В СОУ „ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ И СРЕДНИОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Утвърден със Заповед № РД 09-364/30.03.2012 г. на министъра на … Чети още

Публикувано в | Оставете коментар