Ден на отворените учебни работилници

Работилници

Публикувано в | Оставете коментар

Откриване на новата 2019/2020 учебна година

Публикувано в | Оставете коментар

Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове    ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ“ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ“ – ХАЙРЕДИН 

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ“ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ“ – ХАЙРЕДИН

1.Желана тема на обучението: „Коучинг. Позитивна учебна среда“

2.Продължителност на обучението – 32 часа (от които 16 часа теория/онлайн и 16 часа практика)

3.Дата и място на провеждане: 08 -10.07.2019 г.- гр. Велинград

 

 

4.Час на започване и приключване на обучението-

13.00 ч.на 08.07.2019 г. – 13.00 ч. на 12.07.2019 г.

5.Брой на участниците :  22  човека

6. Изпълнител на обучението – „Бонев груп“ ЕООД – Стара Загора

Лектор – Ивелин Бонев

Педагогическият колектив при Средно училище“Васил Воденичарски“- Хайредин изказват своите най-искрени благодарности на „Бонев груп“ ЕООД – Стара Загора – Ивелин Бонев   за отличната подготовка и компетентния подход  при провеждането на обучението.

С уважение,

Десислава Донкова-Михайлова

Директор на СУ“Васил Воденичарски“- Хайредин

Презентация - Иновативни методи в преподаването

Галерия снимки от обучението…

Протокол…

Публикувано на от director | Оставете коментар

Касов отчет за първото полугодие на 2019г.

Касов отчет към 30.06.2019

Публикувано в | Оставете коментар

Поправителни изпити за ученици от 8-11 клас в дневна форма на обучение- юлска сесия на учебната 2018 / 2019 г

Поправителна сесия юли –8-11 клас-2019 

Публикувано в | Оставете коментар

Заповед за определяне на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“за СУ „Васил Воденичарски“,с.Хайредин

Заповед за определяне на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“за СУ „Васил Воденичарски“,с.Хайредин

Публикувано в | Оставете коментар

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

 

Публикувано в | Оставете коментар

Касов отчет за първо полугодие

Касов отчет – 30.06.2018 СУ

Още галерии | Оставете коментар

Покорихме още един връх – втора награда на Национален конкурс по природозащита „Мими Праматарова“

Скъпи приятели,

Есето на ученичката Мирослава Цветанова Банчовска от 10 клас при СУ „Васил Воденичарски“ грабна публика и оценяващи. „Най-големите бисери се раждат в малки, незнайни селца“ – бяха думите на оценяващата произведенията госпожа Гергина Тончева, член на журито и бивш директор на Националната гимназия за древни езици и култури. Ученичката получи грамота , еднократна стипендия, книги и любовта на публиката.

Горди сме с теб , Мира, желаем ти много бъдещи победи!IMG_20180604_141615[1] IMG_20180604_141136[1]

Публикувано в | Оставете коментар

Учениците на Средно училище „Васил Воденичарски“ обраха овациите в гр. Свищов

          На 17 ноември Стопанска академия”Д.А.Ценов” гр. Свищов организира и проведе 22-то национално ученическо състезание,което се проведе в шест направления – „Счетоводство”, „Управление на проекти”, ”Икономикс”, ”Агроикономика”, ”Митнически и данъчен контрол”, ”Икономика и управление на туризма”.

               В състезанието участваха 247 ученика от 22 средни училища в страната, от Русе, Варна, Пловдив, Плевен, Сливен, Полски Тръмбеш, Шумен, Ямбол, Силистра, Свищов, Разград, Враца, Хайредин и др.. Учениците от Средно училище „Васил Воденичарски” с.Хайредин работиха в три от направленията. В „Управление на проекти” участваха  изключително учениците от 12а клас, сред които  и нашата гордост – отличникът Кирил Димов, който получи специалната награда на Община Свищов. Учениците имаха задание да работят по някоя от тематичните области дефинирани в Националната програма за младежта – 2016/2020 г. и допустими за подкрепа през 2017 г.: младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи; развитие и признаване на младежката работа; активизиране на младите хора в малките населени места; Младежко предприемачество; Европейски политики и председателство на България на съвета на ЕС. Учениците бяха разпределени на случаен принцип и работиха в екипи с ученици от други училища. Достойно за отбелязване  е работата на екипа на Ванеса Цветанова от 12а клас, които работиха върху тема за активизиране на младежи от община Хайредин, чрез разработване на проект за откриване на реални работни места за младежи от 18 до 26 годишна възраст, които ще  открият фирма и наемат  терен/запустели лозя/между селата Хайредин и Михайлово. Върху терена предвиждат създаване на лозов масив и последващо строителство на винарна и цех за стафиди. Всеки от тях получи сертификат за участие и награди както следва: Анатоли Цветелинов Нинов – специалната награда на ректора на СА “Д.А.Ценов; Ванеса Цветанова –специалната награда на НАПП/Национална агенция по планиране и прогнозиране/; Татяна Цветанова –грамота от Областен информационен център В.Търново; Нанси Борисова – грамота от община Костинброд; Милица Кирилова –грамота от Магистърско управление на проекти; Анна –Мария Вескова –катедра „Стратегическо планиране“; Валери Петров – награда на катедра “Управление на проекти“

        Учениците от 12б клас работиха в две направления: ”Аграрна икономика„ и „Счетоводство”. Състезателният казус в направление ”Аграрна икономика” бе озаглавен ”Избор на пазар за реализация на продукт /суровина/. На участващите екипи им се наложи да влязат в ролята на фамилно земеделско стопанство, което да произвежда уникален местен продукт /суровина/. Екипите трябваше да защитят мотивирано предложение за реализация на продукта на европейския или местен пазар под формата на презентация. Учениците от нашето училище не са изучавали дисциплини от аграрния сектор. Единствената им подготовка в това направление е участието им в проект ”Твоят час” в направление „Предприемачество” миналата година, където придобиха знания и умения,които достойно представиха на националното състезание и получиха наградата на  катедра ”агроикономика”. Вторият екип  от 12б клас и учениците Виктория Александрова, Станислава Каменова, Лилия Костова, Христина Христова и Ева Евгениева в направление „Счетоводство”, се състезаваха екипно върху три казуса от счетоводната практика, а именно: Групиране елементите на имуществото на предприятието по функционална роля, произход и целево предназначение и определяне стойностния размер на основния капитал; завеждане, водене и приключване на счетоводни сметки и съставяне на оборотна ведомост и умело приложиха контролната функция на счетоводството. Нашите ученици получиха отличителната награда на ректора на СА”Д.Ценов“.

Благодарим ви мили ученици! Вие показахте че и малкото село може да ражда умове и таланти!

23845879_1645632208791299_1605166800619425986_o23658690_1724376357594481_6772883971553990398_n

Публикувано в | Оставете коментар